Wymiana izolatorów na liniach
i stacjach elektroenergetycznych NN

Najczęściej zadawane pytania

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną tymi liniami, czy wyprowadzaną ze stacji Ełk, zapewnione zostanie stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii (mieszkańców, przedsiębiorstw).

Czy w pobliżu stacji elektroenergetycznej nadal będzie można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak. Nie zaobserwowano żadnego wpływu stacji elektroenergetycznych na pracę urządzeń rolniczych.

Czy za zniszczenia powstałe w trakcie prac będą wypłacane odszkodowania?

Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku prowadzonych prac, właścicielom gruntów należy się odszkodowanie, szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu.

Jak duży teren zostanie objęty inwestycją?

Wymiana izolatorów planowana jest na pięciu liniach i jednej stacji elektroenergetycznej:

  • 400 kV Tucznawa - Tarnów i Tucznawa - Rzeszów,
  • 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń,
  • 220 kV Morzyczyn - Police,
  • 220 kV Glinki - Police,
  • SE 220/110 kV Ełk.

Łącznie obejmie 7 województw, 27 powiatów i 54 gminy.

Wymiany izolatorów zostały zaplanowane na słupach położonych w 32 gminach i 18 powiatach.

Na kiedy planowane jest zakończenie realizacji inwestycji?

Realizacja inwestycji zakończy się w listopadzie 2018 roku.