Wymiana izolatorów na liniach
i stacjach elektroenergetycznych NN

Album - Stan prac modernizacyjnych - sierpień 2017