Wymiana izolatorów na liniach
i stacjach elektroenergetycznych NN

Album - Stan prac na inwestycji - marzec 2017