Wymiana izolatorów na liniach
i stacjach elektroenergetycznych NN

Komunikacja społeczna

Linie: 400 kV Tucznawa - Tarnów i Tucznawa - Rzeszów, 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń, 220 kV Morzyczyn - Police, 220 kV Glinki - Police oraz stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Ełk stanowią jeden z elementów rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. O postępach w realizacji prac będziemy Państwa na bieżąco informować w zakładce Aktualności. Mamy nadzieję, że transparentność naszych działań pozwoli terminowo zrealizować przedmiotowe zadanie, a Państwu zapewni możliwość uczestnictwa w procesie inwestycyjnym.

Jednym z narzędzi komunikacji społecznej będzie folder informacyjny dedykowany tej inwestycji.

Folder o inwestycji

Będzie zawierał interesujące i ważne informacje na temat planowanej inwestycji.

  • kto jest kim w inwestycji,
  • znaczenie planowanej inwestycji,
  • wpływ inwestycji na środowisko,
  • strona internetowej inwestycji,
  • FAQ.

Od momentu wydania publikacji będzie ona stale dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędu Gminy, jak i pracowników Wykonawcy. Folder pojawi się również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Materiały do pobrania.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi szczebla lokalnego oraz społecznościami lokalnymi i prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania wszystkich stron procesu inwestycyjnego.