Wymiana izolatorów na liniach
i stacjach elektroenergetycznych NN

Modernizowane obiekty

Linia 2 x 400 kV Tarnów - Tucznawa, Tucznawa - Rzeszów

Linia 2 x 400 kV Tarnów - Tucznawa, Tucznawa - Rzeszów na odcinku objętym zadaniem (od słupa nr 399 do słupa nr 630, w tym na słupie nr 588A i 588B oraz na odcinku od słupa nr 590 do słupa nr 628 linia prowadzona jest na konstrukcjach jednotorowych) zlokalizowana jest na terenie dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Wymianie podlegają izolatory na 93 słupach.

Przedmiotowe linie są własnością PSE S.A. Eksploatację w imieniu Operatora Systemu Przesyłowego prowadzą:

  • PSE S.A. Oddział w Radomiu – dla odcinka od SE Rzeszów do słupa 238,
  • PSE S.A. Oddział w Katowicach – dla odcinka od słupa 238 do SE Tucznawa.

Schemat przebiegu linii prezentuje poniższa mapa.

Linia 2 x 400 kV Tarnów - Tucznawa, Tucznawa - Rzeszów Linia 2 x 400 kV Tarnów - Tucznawa, Tucznawa - Rzeszów

Linia 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń

Linia 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń zlokalizowana jest na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego. Wymianie podlegają łańcuchy izolatorowe środkowej fazy na 6 słupach (numery słupów: 379, 380, 381 – gmina Długołęka; 392, 393, 394 – gmina Oleśnica).

Przedmiotowa linia jest własnością PSE S.A. Eksploatację w jej imieniu prowadzi PSE S.A. Oddział w Katowicach.

Schemat przebiegu linii prezentuje poniższa mapa.

Linia 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń Linia 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń

Linia 220 kV Morzyczyn - Police

Linia 220 kV Morzyczyn - Police zlokalizowana jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odcinek objęty zadaniem (słup nr 9 – bramka liniowa SE Police) zlokalizowany jest na terenie gmin Police i Kobylanka. Wymianie podlegają izolatory na 25 słupach i bramce liniowej.

Przedmiotowa linia jest własnością PSE S.A. Eksploatację w jej imieniu prowadzi PSE S.A. Oddział w Poznaniu.

Schemat przebiegu linii prezentuje poniższa mapa.

Linia 220 kV Morzyczyn - Police Linia 220 kV Morzyczyn - Police

Linia 220 kV Glinki - Police

Linia 220 kV Glinki - Police zlokalizowana jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w gminie Police. Zadaniem objęta jest cała linia łącznie z bramkami liniowymi w obu stacjach.

Przedmiotowa linia jest własnością PSE S.A. Eksploatację w jej imieniu prowadzi PSE S.A. Oddział w Poznaniu.

Schemat przebiegu linii prezentuje poniższa mapa.

Linia 220 kV Glinki - Police Linia 220 kV Glinki - Police

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Ełk

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Ełk zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie ełckim, w gminie Ełk.

Stacja jest własnością PSE S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. Eksploatację w imieniu Operatora Systemu Przesyłowego prowadzi PSE S.A. Oddział w Warszawie.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Ełk Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Ełk