Wymiana izolatorów na liniach
i stacjach elektroenergetycznych NN

O Inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny

Energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do odbiorców. Aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty w trakcie jej przesyłu.

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Obecnie w Polsce eksploatowanych jest ok. 8 tys. km linii o napięciu 220 kV i ok. 6 tys. km linii o napięciu 400 kV, jednak system przesyłowy wymaga wielu nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury. Brakuje przede wszystkim nowoczesnych linii przesyłowych najwyższych napięć oraz zdolnych je obsłużyć stacji elektroenergetycznych.

Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych, to kolejny krok w stronę ulepszenia sieci przesyłowej.

Lokalizacja inwestycji

Linie 400 kV Tarnów - Tucznawa i Tucznawa - Rzeszów, w ramach przedmiotowej inwestycji obejmują tereny dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Zadanie realizowane jest w 7 powiatach: m. Jaworzno, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, wielickim oraz myślenickim i 14 gminach: Chrzanów, Libiąż, Babice, Zator, m. Zator, Spytkowice, Brzeźnica, Skawina, m. Skawina, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka oraz Dobczyce.

Linia 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń przebiega przez tereny dwóch województw: dolnośląskiego i opolskiego; 5 powiatów: wrocławski, oleśnicki, namysłowski, brzeski i opolski oraz 10 gmin: Długołęka, Oleśnica, Bierutów, Wilków, Namysłów, Świerczów, Lubsza, Popielów, Dobrzeń Wielki i Dąbrowa.

Obie linie 220 kV, czyli Morzyczyn - Police i Glinki - Police, znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pierwsza w powiatach polickim (gmina Police) i stargardzkim (gmina Kobylanka), druga zaś tylko na terenie powiatu polickiego (gmina Police).

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Ełk położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w Nowej Wsi Ełckiej.

Mapa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Mapa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Znaczenie inwestycji

Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu prac związanych z wymianą izolatorów wraz z osprzętem na liniach i stacji elektroenergetycznej NN:

  • 400 kV Tucznawa - Tarnów i Tucznawa - Rzeszów,
  • 400 kV Pasikurowice - Dobrzeń,
  • 220 kV Morzyczyn - Police,
  • 220 kV Glinki - Police,
  • SE 220/110 kV Ełk.

Izolator energetyczny to ogólna nazwa aparatów stosowanych w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących. Izolacja ta ma zasadniczy wpływ na parametry linii, a od przyjętych układów izolacyjnych zależą: kształt słupów, gabaryty linii, parametry i warunki eksploatacji.

Wymiana (modernizacja) łańcuchów izolatorowych na liniach i stacji elektroenergetycznej jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Pozwoli m.in. na zmniejszenie ograniczeń przesyłowych, zapewni niezawodność dostaw energii dla regionu, zwiększy bezpieczeństwo działania oraz poprawi parametry robocze linii, które mają bezpośredni wpływ na otoczenie (środowisko), w którym się znajdują.

Montaż izolatora Montaż izolatora

Prace do realizacji

W związku z modernizacją obiektów energetycznych, na liniach i stacji wymienia się m.in. łańcuchy izolatorowe.

Technologia wymiany łańcucha izolatorowego polega na zastosowaniu dwóch specjalnych, niezależnych układów zabezpieczających, których celem jest:

  • w przypadku wymiany łańcucha przelotowego: przejęcie ciężaru przewodu zawieszonego pod izolatorem, uwolnienie go spod przewodu, a w następstwie wymiana na nowy;
  • w przypadku wymiany łańcucha odciągowego: przejęcie naprężenia od przewodu podwieszonego do izolatora, uwolnienie go od przewodu, a w następstwie wymiana na nowy.